Derslikler uzun yıllardır, sıraların tek bir yöne baktığı, öğretmenin bir noktadan sınıfa seslendiği aynı düzende tasarlanıyor. Ancak günümüzde eğitim yöntemlerinin ve öğrencilerin çalışma şekillerinin değişmesiyle derslik tasarımında yeni bir yaklaşıma olan ihtiyaç giderek artıyor.

1) Teknolojiyi Entegre Etmek

Yakın zamanda okullarda bilgisayar laboratuvarları veya kütüphanelerde bilgisayara erişimin sağlanması yaygın hale geldi. Teknoloji, ders çalışmanın önemli bir parçasına dönüştükçe modern derslik tasarımın da merkezine yerleşmesi kaçınılmaz oldu. Başarılı bir eğitim mekanı için, kablosuz internet ve elektrik bağlantılarıyla öğrencilerin teknolojiden faydalanmalarını sağlamak en önemli gereksinimlerden biri. Bu sayede öğrenci ve öğretmenler için daha esnek ve işbirliğine imkan tanıyan çalışma yöntemlerinin önü açılıyor.

2) Esnek Mobilya ve Derslik Düzenlemesi

Modern derslikler, daha esnek ve ortak çalışmalara imkan veren düzenlemelere doğru değişim geçiriyor. Araştırmalar, küçük gruplar halinde projeler yapmaya veya tüm sınıfın katıldığı tartışmalar yürütmeye imkan sunan bu düzenlemelerin, geleneksel yöntemlere kıyasla öğrenmeyi kolaylaştırdığını gösteriyor. Farklı eğitim faaliyetlerine imkan tanıyan derslikler için öğrencilerin hareket edebildiği, gerektiğinde bir araya toplanabildiği düzenlemeler önem kazanıyor. Esnekliği en üst seviyeye taşımanın ve derslik kurgusunu istendiği gibi değiştirebilmenin en iyi yolu ise hareketli mobilyalar tercih etmek. Tekerlekli masalar ve sandalyeler, öğrencilerin gerektiğinde kendi başına hareket ettirebileceği hafif mobilyalar seçmek, esnek derslik kurgusunun başlıca gereksinimleri arasında sayılıyor.

3) Kavrama ve Öğrenmeyi Destekleyen Akustik Ortam

Öğretmenler, eğitim kalitesini etkileyen en önemli çevresel etkenlerden birinin ortamın gürültü seviyesi olduğuna işaret ediyor. Modern dersliklerde ortam sesinin etkilerini kontrol altına almak için teknolojik imkanlardan önce geleneksel tasarım yöntemlerinden faydalanmak mümkün. Ortam sesinin kontrolünde akustik tavan panelleri veya ses engelleyici kapılar akla gelen ilk seçenekler olurken ses seviyelerini kontrol etmenin farklı yöntemleri de sayılabilir. Sesi sönümlemekte başarısız olan ve rahatsız edici arkaplan seslerinin oluşmasına sebebiyet veren sert zemin kaplamalarını halıyla değiştirmek, büyük farklar yaratabilir. Sert zeminlerin aksine karo halılar ortam sesini sönümlemekte çok başarılıdır: Yastık tabanlı karo halılar, sert tabanlı karo halılara kıyasla %50 oranında daha fazla; diğer sert zemin kaplamalarına kıyasla ise 3 kat daha fazla gürültü absorbe eder. Halı kullanılmayacak alanlarda ise akustik özelliği halıya en yakın esnek zemin kaplama malzemesi kapsamında ve doğru teknik şartnameye sahip özel modüler lüks vinyl karolar ve klick sistemler tercih edilmesi uygun olacaktır.

4) Sağlıklı bir İç Mekan

Öğrencilerin hastalanmalarını ve dersleri kaçırmalarını en aza indirmek için modern dersliklerin tasarımında sağlık ve wellness konularının ön plana alınması büyük önem taşır.

Sağlık ve wellness üzerinde etkisi görülen çeşitli tasarım faktörleri bulunuyor:

İç mekan hava kalitesi: Düşük nitelikte hava, solunum yolu enfeksiyonlarından alerjiye, baş ağrısına ve genel yorgunluğa uzanan birçok sağlık sorununa sebep olabilir.

Akustik: Yüksek çevresel ses seviyelerinin, uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabilecek olan stres problemleriyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Aydınlatma: Dersliklerde ışık seviyesinin az olması, göz yorgunluğu ve baş ağrısına neden olabiliyor. Işık seviyesinin çok yüksek olması da benzer sağlık şikayetlerine sebep olan “kamaşma” problemleri yaratabiliyor.

Başarılı modern derslik tasarımları, öğrencilerin pratik ve psikolojik ihtiyaçlarına uygun öğrenme mekanları sağlarken, öğrenme ve kavramanın önündeki engelleri ortadan kaldırıyor; böylece öğrencilerin başarı olasılıklarını en üst seviyeye taşıyor.